รับทำเว็บไซต์

 

Senior Web Designer

 

- มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 5 ปี

 

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค

- Photoshop

- Illustrator

- Flash

- Dreamweaver

- CSS

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

Senior Web Developer

 

- มีประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 5 ปี

 

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค

- ทักษะ: ASP.Net(C#) ,PHP, HTML, Java Script

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

Junior Web Designer

 

- มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปี

 

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค

- Photoshop

- Illustrator

- Flash

- Dreamweaver

- CSS

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

Junior Web Developer

 

- มีประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปี

 

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค

- ทักษะ: ASP.Net(C#) ,PHP, HTML, Java Script

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

Front End Developer

 

- มีประสบการณ์ในด้านเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปี

 

- ทักษะ: ​Java Script, HTML5, CSS

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

Account Executive

 

- มีประสบการณ์ในด้านเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปี

 

สนใจสมัครงาน ส่งเอกสาร มาที่ info@thaimediaplus.com

 

CONTACT US

Need help with your website? No problem!

Our in-house support team is here to help you

get the most out of your website.

 

© Copyright 2012-2017 Thaimadiaplus Co., Ltd. All Right Reserved.

info@thaimediaplus.com

call us on :

081-728-8977, 062-318-8610

CONTACT US

Need help with your website? No problem!

Our in-house support team is here to help you

get the most out of your website.

 

© Copyright 2012-2017 Thaimadiaplus Co., Ltd.  All Right Reserved.

info@thaimediaplus.com

call us on :

081-728-8977, 062-318-8610